Zakład Public Relations

DSW - miejsce dla Ciebie

Dyplomy

W tej części serwisu prezentujemy fragmenty najlepszych prac licencjackich i magisterskich, jakie powstały na specjalności PR.  Niektóre z nich zostały nagrodzone na ogólnopolskich konkursach. Podejmując studia na naszej specjalności będziecie w stanie poruszać się swobodnie w obrębie tych – i podobnych – tematów…

Agata Porczyńska
Praca licencjacka:

Luksus po polsku. Rynek towarów podrobionych i podobnych w Polsce

Obrona pracy: czerwiec 2009

(…)Palenie papierosów, picie piwa czy używanie perfum, nawet noszenie obuwia sportowego w najlepszy sposób uwidaczniają istotną - zwłaszcza w kontekście psychologii luksusu -  funkcję symboliczną marki. Marka-metka pozwala konkretnym grupom podkreślać swą odrębność i miejsce w społeczeństwie, uznawana jest za „jedyną właściwą” stając się jednocześnie narzędziem komunikacji niewerbalnej. Konsumenci - uczestnicy rynku - uczą się podświadomie kodu marek. Kodu, który niesie ze sobą pewien rodzaj ekspresji - zdolność marki do wyrażania nastroju konsumenta(!), przynależność do klasy społecznej, statusu finansowego. Podobnie jak kolor włosów, wykształcenie, miejsce zamieszkania, konsumenci nabywają określone marki w celu uzupełnienia swojego profilu osobowościowego. Marki, które wybieramy, stają się składowymi naszego portfolio, osobistej wizytówki- sukcesów, władzy czy choćby aspiracji do nich(…)

 

Katarzyna Barczuk
Praca magisterska:

Tendencje w rozwoju produkt placement jako narzędzia wspierania marki w kinie amerykańskim, europejskim i polskim na przykładzie wybranych filmów

Obrona pracy: czerwiec 2011

(…)Rozdział drugi poświecony został product placement. Autorka odniesie się do definicji zjawiska oraz omówi jego genezę. Z uwagi na nieustannie zachodzące zmiany odnośnie do product placement należy również zwrócić szczególną uwagę na prawne aspekty tej nadal relatywnie nowej (zwłaszcza na polskim rynku) techniki marketingu. Istotne z perspektywy niniejszej pracy są również mechanizmy oddziaływania product placement oraz jego skuteczność, a także wady i zalety wynikające ze stosowania tego typu przekazów. Z kolei zacieśniający się związek pomiędzy kinem a reklamą oraz postępująca konkurencja mogą stać się przyczyną stosowania nadmiernej ilości ekspozycji produktów danej marki w produkcji kinowej. Dlatego też należy zwrócić uwagę na zjawisko nadpromocji marki jako jednego z podstawowych błędów w stosowaniu product placement oraz przeanalizować możliwości pomiaru skuteczności tego zjawiska. Celem powyższych rozdziałów jest teoretyczne wprowadzenie do dalszej części pracy.

W trzecim czwartym autorka pracy skupiła się na analizie poszczególnych produkcji kinowych, zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami doboru. Omówione zostało sześć filmów (po dwa amerykańskie, europejskie i polskie), na podstawie których uwidoczniono tendencje w stosowaniu product placement w poszczególnych obszarach geograficzno- społecznych(…)

 

Mirosław Truchan
Praca magisterska:

Mirosław Truchan

Zachowania konsumenckie Polaków urodzonych po 1989 roku

Obrona pracy: czerwiec 2011

(...) Przedmiotem niniejszej pracy jest próba zbadania zachowań konsumenckich Polaków urodzonych po 1989 r. Autor pracy celowo wybrał tę grupę – wydaje mu się bowiem ona wyjątkowo ciekawa pod względem badawczym. Autor przyjął dla potrzeb pracy, że jest to pierwsza grupa Polaków urodzona w czasach po zmianie systemu ustrojowego, i która tym samym stawała się konsumentem w realiach wolnorynkowych, a nie gospodarki sterowanej centralnie. Większa bowiem jest siła nabywcza młodych Polaków – rośnie ich świadomość i edukacja ekonomiczna, większa wydaje się być ich rynkowa samodzielność i wydatki. Dzięki uzyskanym wynikom badań można było sprawdzić jakie postawy konsumenckie a także style życia czy zachowania rynkowe wykształciły się wśród tej grupy i porównać z postawami Polaków, którzy funkcjonowali jako konsumenci w czasach PRL-u (w tym celu pomocne okazały się roczniki statystyczne i analiza treści). Celem autora było także określenie, jak badana grupa podchodzi do kwestii marki i czy naśladuje wzory konsumpcji czy też stara się tworzyć własne. (…)

 

Dagmara Lechańska
Praca magisterska:

Dagmara Lechańska

Corporate Identity a Public Relations

Obrona pracy: wrzesień 2011

(…) Patrząc na wzrost zainteresowania publicznym wizerunkiem firm ze strony polskich przedsiębiorców, przy ciągłych zmianach w polskiej gospodarce, coraz częściej spotykamy nowo powstałe firmy, przedsiębiorstwa zmieniające wizerunek, profil prowadzonej działalności czy swoją strukturę organizacyjną. Biorąc pod uwagę wszystkie zachodzące zmiany, przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać konieczność wypracowania stałego, kompletnego i wyróżniającego je systemu tożsamości wizualnej jak również konieczność prowadzenia intensywnych działań z zakresu Public Relations, gdyż tylko w ten sposób można dać konsumentom pewność, że organizacja jest solidna stabilna czy godna zaufania. Biorąc jednak pod uwagę, iż zarówno Corporate Identity jak i Public Relations dopiero zaczyna być doceniane przez polskich przedsiębiorców, jednak jeszcze często mylnie jest postrzegane, tak ważne jest precyzyjne wyjaśnienie istoty, budowy oraz zależności między obiema dziedzinami.

Należy pamiętać, że całość działań Corporate Identity czyli tożsamość i wizerunek organizacji jest bardzo ważnym czynnikiem działań Public Relations, bowiem budowanie relacji między firmą a jej otoczeniem to jeden z najważniejszych elementów zarządzania każdą oragnizacją. Dla każdej działalności ważne jest bowiem nie tylko zbudowanie wizerunku marki,  pozyskanie nowych klientów czy ich utrzymanie, ale również zyskanie pozytywnego nastawienia osób i instytucji mających pośredni bądź bezpośredni wpływ na jej funkcjonowanie na rynku(..)

Daria Kędzierska-Kośmider
Praca licencjacka:

Budowanie pozytywnego wizerunku marki. Public Relations w mediach społecznościowych. Studium przypadku: Facebook

Obrona pracy: czerwiec 2012

(…) Celem pracy jest pokazanie, że systematyczne i przemyślane działania w serwisach społecznościowych mogą stać się zarówno elementem strategii Public Relations dla firm, jak i skuteczną platformą komunikacji z klientami/fanami marki.

Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest prezentacja w rozdziale pierwszym zagadnień teoretycznych podstaw komunikacji i komunikowania społecznego oraz Public Relations (z uwzględnieniem e-PR); pokazanie jak poziomy, sposoby i modele porozumiewania wpływają na działania komunikacyjne w internecie; wykazanie związku między teorią komunikowania, a jej zastosowaniem w praktycznej komunikacji w obszarze nowych mediów (w tym mediów społecznościowych), a także wskazanie, że narzędzia Public Relations mają wpływ na efektywność komunikacji w internecie.

W rozdziale drugim umieszczono charakterystykę portalu Facebook (historia powstania; krótkie omówienie najważniejszych funkcjonalności m. in. statystyki, aplikacje konkursowe; zewnętrzne narzędzia do zarządzania i monitorowania kilku profili jednocześnie).

Trzeci rozdział zawiera sposoby docierania, angażowania i utrzymania pozytywnej relacji z fanami marek obecnych na portalu Facebook oraz omówienie problemu zagrożeń, które wynikają z posiadania profilu marki w popularnym serwisie społecznościowym (wraz z case studies sytuacji kryzysowych) (…)