Zakład Public Relations

DSW - miejsce dla Ciebie

Licencjat

Ponadto nasz absolwent potrafi analizować dostępne źródła informacji, decyduje o doborze właściwych narzędzi oraz koordynuje działania wizerunkowe pod kątem oczekiwanych wyników. Posługuje się szeroką gamą narzędzi PR działając sam lub z zespołem.

Istotne dla naszego absolwenta jest postępowanie zgodne z zasadami etyki biznesowej i społecznej, postrzeganie relacji społecznych jako platformy nacechowanej uczciwością współpracy, kreatywność w osiąganiu celów przy szerokiej współpracy z zespołem i w warunkach pracy pod presją czasu i okoliczności.

Studia przygotowują  do zawodu specjalisty komunikacji w biznesie i administracji publicznej.

Studenci specjalności odbywają praktyki w znanych firmach i organizacjach Wrocławia i Dolnego Śląska