Zakład Public Relations

DSW - miejsce dla Ciebie

Magisterium

Student  specjalności Zrządzanie Wizerunkiem i ePR potrafi:

  • formułować cele strategiczne organizacji, 
  • wskazywać optymalne środki osiągania celów korporacyjnych w obszarze funkcjonowania społecznego
  • tłumaczyć zespołowi współpracującemu i/lub podległemu wszelkie uwarunkowania wspierające bądź utrudniające osiąganie założonych celów.

Absolwent specjalności potrafi decydować o kierunkach przyjętych działań, dobierać odpowiedni dla nich zespół ludzi, kontrolować realizację zadań oraz weryfikować otrzymywane wyniki działań, jak również zaprezentować na szerszym forum zarówno koncepcję, formy jej realizacji jak i wyniki realizowanej kampanii.

Osoby studiujące zarządzanie wizerunkiem w oparciu o nowe narzędzia w swojej pracy zawodowej kierują się dbałością o wizerunek reprezentowanej przez siebie organizacji w każdych warunkach, ponadto postępują zgodnie z zasadami etyki, postrzegając relacje w świecie biznesowym jako szansę, a nie zagrożenia. Absolwent posiada także umiejętność wyrażania ocen rezultatów pracy podległych sobie pracowników. 

Ten rodzaj studiów jak mało który przygotowuje do zajmowania stanowisk menedżerskich w zakresie zarządzania wizerunkiem i komunikacją  wewnątrz i na zewnątrz organizacji (firmy biznesowej, jednostki samorządowej, organów administracji). Tu kształcimy specjalistów zajmujących się promocją marki, wdrażając u absolwentów umiejętności trenerskie, tu uczymy technik prezentacji i autoprezentacji.

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodów kierowniczych w organizacjach opierających swoją działalność na nowych mediach.